Vesikaivojen ongelmat voidaan usein paikantaa ammattilaisen tekemän kuntotutkimuksen myötä

Suomalaisten vesikaivojen yleisimmät ongelmat eivät välttämättä liity veden makuun tai hajuun vaan rengaskaivojen sisäisiin ja ulkoisiin rakenteisiin sekä ympäristön aiheuttamiin riskeihin.

Suomen neljä vuodenaikaa tuovat jokainen mukanaan kaivolle tiettyjä riskitekijöitä. Kuntotutkimus antaa kiinteistön omistajalle kattavan käsityksen vesikaivon nykytilasta sekä tulevista mahdollisista huoltotarpeista.

Voit varata maksuttoman kaivon kuntotutkimuksen soittamalla numeroon 041 313 0615. Saat asiantuntijan lausunnon vesikaivon nykytilasta ja tarjouksen mahdollisista huoltotoimenpiteistä.

Haluan tarjouksen veden tutkimuksesta

Vesikaivojen korjaus ja huoltopalvelu

Toteutamme vesikaivojen huolto- ja peruskorjaustyöt ympäri vuoden. Oikein tehty vesikaivohuolto parantaa merkittävästi talousveden laatua sekä tuo kaivolle käyttöturvallisuutta. Huolletun kaivon veden laatu voi antaa myös talotekniikalle huomattavasti pidemmän elinkaaren. Vesikaivohuolto on suositeltavaa tehdä 5 vuoden välein ja veden laadun seuranta 3 vuoden välein.

Suomessa yleisimmät vesikaivoihin kohdistuvat ongelmat liittyvät heikkoon pintavesitiiveyteen. Sade- ja sulamisvesien pääsy vesikaivoon heikentää merkittävästi käytettävän veden laatua ja voi näin aiheuttaa käyttäjälle terveysriskin.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä ja täytä lomake

* Haluan lisätietoa:
VesikaivohuoltoKaivopumput tai muu kaivotekniikkaVesinäyteVedensuodatusKuntotutkimus